Start  
Bakgrund
   Kunskap
   Trovärdighet
   Perception
Skepticism
Rationalism
   Definition av
   "kunskap"
   a priori
Vetenskaplig
metodik
Resonemang
   Syntes
      Begrepp
      Induktion
      Syllogism
   Analys
      Abstraktion
      Tolkning
Tänkande
 
Om k-teori.se
 
 

 

Kunskapsteori
☰ MENY

 

Om kunskapsteori.se

 
 

Mitt namn är Paul K.T. Persson och jag har skapat kunskapsteori.se (alternativt epistemologi.se eller epistemology.se) på grund av mitt intresse att förstå hur vi tänker, vad som är kunskap, och hur vi når denna upplevelse.

 
Paul KT Persson
Paul Persson
 

När jag har läst litteratur inom området epistemologi eller kunskapsteori, har jag sett saker som jag upplevde som märkliga eller till och med felaktiga.

Litteraturen har inte givit någon rimlig förklaring till hur vi tänker, hur vi får upplevelser av kunskap, eller hur våra fantasier kan skapas.

Min lätt negativa inställning kan delvis bero på min forskarbakgrund inom fysikalisk kemi (Tekn. Dr.). Jag vill veta hur processer funkar, från grunden till resultatet.

Därför har jag här försökt sammanställa det jag tycker är en inledande, fungerande, modell för tänkande, kunskap och fantasi.

 

 

kunskapsteori.se är politiskt och religiöst oberoende och är inte sponsrad.

 

Innehållet i kunskapsteori.se får gärna citeras tillsammans med en referens till källan.

 

Synpunkter på innehållet tas tacksamt emot:

paul.persson (at) kunskapsteori.se

 

Vetenskapsteori

kunskapsteori.se ger en bakgrund till webbplatsen vetenskapsteori.se.

 

David Hume - Undersökning

Jag har tidigare översatt David Humes bok: An Enquiry Concerning Human Understanding ("Enquiry") till svenska med titeln Undersökning av Mänsklig Förståelse ("Undersökning").

Referenser till boken i både svensk och engelsk version skrivs på denna webbplats som:

Hume 1777 - Undersökning / Enquiry, ESB 35-36, s.42-43.

Stycke- och sidhänvisningar i den svenska översättningen är desamma som i den engelska förlagan.

 
 

2021-12-07