Start  
Bakgrund
   Kunskap
   Trovärdighet
   Perception
Skepticism
Rationalism
   Definition av
   "kunskap"
   a priori
Vetenskaplig
metodik
Resonemang
   Syntes
      Begrepp
      Induktion
      Syllogism
   Analys
      Abstraktion
      Tolkning
Tänkande
 
Om k-teori.se
 
 

 

Kunskapsteori
☰ MENY

 

Resonemang

 
 

Ett resonemang /härledning/ utgår från en eller flera premisser och avslutas förhoppningsvis med minst en slutsats.

När ett resonemang kombinerar fler och fler trovärdiga premisser blir slutsatsen mer och mer trovärdig.

 

Rationalister och skeptiker värderar resonemang på samma sätt. De använder samma kriterier om vilken typ av resonemang som logiskt korrekt leder från premisser till slutsatser.

Skillnaden utgörs av vad som ska räknas som trovärdiga yttersta premisser för resonemangen.

 

Premisser skapas genom perception

 

En premiss, eller utgångspunkt, i ett resonemang skapas ytterst från perception, från ett minne (som också baseras på perception), eller från minnen av slutsatser vid tidigare resonemang.

Dessa tidigare resonemang utgår från tidigare premisser som, enligt ovan, kan vara slutsatser från ännu tidigare resonemang. Dessa utgår också från premisser... och så vidare.

Efter att ha letat i kedjan av tidigare resonemang finner vi att de första eller yttersta premisserna (som inom antik filosofi kallades "primitiver") i korrekta resonemang alltid skapas genom perception.

Detta är ingen nyhet:

Thus from perception there comes memory ... and from memory ... experience ... .
And from experience ... there comes a principle of skill or of understanding ... .

Thus it is clear that it is necessary for us to become familiar with the primitives by induction; for perception too instils the universal in this way.

Aristoteles - Posterior Analytics 2, 100a5.
 

a priori och dogmer som premisser

Påståendet om att premisserna alltid ytterst bygger på perception står i motsats till rationalisters påståenden om att premisser eller utgångspunkter kan utgöras av begrepp som hävdas vara "absolut säkerställda", vilket diskuteras på sidan a priori.

Även dogmer bildas ytterst genom perception, trots att de är omöjliga att verifiera.

Till exempel blir fantasibegreppet "enhörning" förståeligt eftersom det bildas genom syntes av begrepp baserade på bland annat lejon, häst och noshörning.

Om ett uttalat ljud, till exempel "sekruiipam", inte ytterst skulle vara baserat på perception blir det helt oförståeligt eftersom det inte kan associeras till något i vår erfarenhet.

 
Syntes av begreppet enhörning
 

Syntes och analys

 

Resonemang innebär att premisser kombineras eller separeras i processer som kallas syntes respektive analys.

Generation out of the elements is /…/ synthesis, and generation into the elements is analysis

Aristoteles, On the Heavens ii, §5, 303b13.
 

... ratiocination; which consists ... in composition, and division or resolution.

And the resolutive is commonly called analytical method, as the compositive is called synthetical.

Hobbes T - On Body (De Corpore) 1.6.1 (English Works vol.01, Molesworth, Bohn 1839, s.66).
 

Alla djur, inklusive människor, använder snabb och ofta omedveten jämförelse, syntes och analys vid perception och resonerande. Kanske gäller detta också för insekter.

 

Syntes innebär sammankoppling av närliggande premisser till begrepp. Syntesens slutsats blir mer sammansatt än dess premisser.

När vi behärskar flera närliggande begrepp kan de syntetiseras och analyseras till abstraktioner, d.v.s. till abstraherade begrepp.

Analys innebär användning eller tillämpning av en eller flera delar av ett sammansatt begrepp. Vi ersätter alltså ett begrepp med en del av dess innehåll. Analysens slutsats(er) blir mindre sammansatt än dess premiss.

Eftersom premisserna i ett resonemang ytterst grundas på perception leder både syntes och analys till sannolikhetsargument.

 
 
2022-02-02