Start
  Bakgrund
     Kunskap
     Trovärdighet
     Perception
  Skepticism
  Rationalism
     Definition av
   "kunskap"
     a priori
  Vetenskaplig
metod
  Resonemang
     Syntes
        Begrepp
        Induktion
        Syllogism
     Analys
        Abstraktion
        Tolkning
  Tänkande
   
  Om k-teori.se
   
 
 
Kunskapsteori
☰ MENY

 

Om kunskapsteori.se

 
 

Mitt namn är Paul K.T. Persson och jag har skapat kunskapsteori.se (som också kan nås genom epistemologi.se eller epistemology.se) på grund av mitt intresse att förstå hur vi tänker, vad som är kunskap och hur vi når denna upplevelse.

 
 

Jag har läst en del litteratur inom området "kunskap", och inom filosofin sett flera saker som jag har upplevt som märkliga eller till och med felaktiga. De har heller inte givit en förklaringsmodell om hur vi tänker och kan skapa vår upplevelse av kunskap.

Det kan delvis bero på min forskarbakgrund inom fysikalisk kemi (Tekn. Dr.).

Mina erfarenheter från både vardagliga aktiviteter och vetenskapligt arbete har övertygat mig om att det som vi tror på bör vara grundade på trovärdiga observationer.

 
 
 

Webbplatsen är politiskt och religiöst oberoende och är inte sponsrad.

 

Innehållet i denna webbplats får gärna citeras tillsammans med en referens till källan "Paul KT Persson - kunskapsterori.se".

 

Synpunkter på innehållet tas tacksamt emot:

paul.persson@kunskapsteori.se

 
 

Vetenskapsteori

kunskapsteori.se ger en bakgrund till min tidigare skapade webbplats vetenskapsteori.se.

 

David Hume - Undersökning

Jag har tidigare översatt David Humes bok: An Enquiry Concerning Human Understanding ("Enquiry") till svenska med titeln Undersökning av Mänsklig Förståelse ("Undersökning").

Referenser till boken i både svensk och engelsk version skrivs på denna webbplats som:

Hume 1777 - Undersökning / Enquiry, ESB 35-36, s.42-43.

Stycke- och sidhänvisningar i den svenska översättningen är desamma som i den engelska förlagan.

 
 

2021-11-18