Start
  Bakgrund
     Kunskap
     Trovärdighet
     Perception
  Skepticism
  Rationalism
     Definition av
   "kunskap"
     a priori
  Vetenskaplig
metod
  Resonemang
     Syntes
        Begrepp
        Induktion
        Syllogism
     Analys
        Abstraktion
        Tolkning
  Tänkande
   
  Om k-teori.se
   
 
 
Kunskapsteori
☰ MENY

 

Trovärdighet

Trovärdigheten i ett påstående kan variera från helt otroligt till extremt sannolikt, där vi kallar det senare för "sant".

Det är helt otroligt att en släppt sten spontant flyger uppåt, och det är extremt sannolikt att den faller mot marken.

 

Sannolikhet

Vi märker att perception normalt är trovärdig. Om den inte var trovärdig skulle vi inte överleva, vi skulle bli överkörda av bilar eller till och med misslyckas med att föra mat till munnen.

Men vi kan också märka att perception ibland ger oss felaktig information. Vi kanske trodde att vi såg en blixt, men det var bara en reflektion av solen i ett fönster som just öppnades.

Redan försokratiska filosofer, t.ex. Parmenides (c:a 515 - 450 BCE) [McKirahan], fastslog att kunskap som ytterst baseras på perception inte kan hävdas vara "absolut säkerställd" och detta är fortfarande en fundamental epistemologisk trossats.

Det är alltså allmänt accepterat att perception inte kan ge "absolut säkerställda" påståenden.

 
 

Sannolikhetsargument

Påståenden som ytterst baseras på perception kallas därför sannolikhetsargument. Påståendets trovärdighet varierar från helt otroligt till extremt trovärdigt.

 

Exempel på "trovärdigt"

Ett extremt trovärdigt sannolikhetsargument är "en släppt sten faller".

Vi observerar gravitationen vid jordytan under varje vaket ögonblick eftersom vi, tillsammans med alla objekt, inte flyter iväg i rymden.

Gravitation tycks ha samma egenskaper inom hela vårt solsystem, vilket ses av att människan har lyckas sända rymdfarkoster som når planeten Mars.

 

Sanning / kunskap

Ett extremt trovärdigt sannolikhetsargument kallas i vardagsspråk för sanning eller kunskap.

 

 

 

 

a priori

Bland filosofer inom epistemologi är det populärt att påstå att det existerar påståenden som är, eller kan härledas från, "absolut trovärdiga" eller "absolut säkerställda" premisser.

Om sådana premisser existerar kan de inte ytterst ha skapats genom perception (eftersom de då inte blir "absolut säkerställda"). De måste därför ha skapats genom en annan process, a priori, som aldrig har definierats positivt på ett trovärdigt sätt.

 
 

Man har endast uttryckt vad processen inte är:

... cognition independent of all experience and even of all impressions of the senses. One calls such cognitions a priori, and distinguishes them from empirical ones, which have their sources ... in experience.

Kant - Critique of Pure Reason, B2

a priori knowledge is knowledge whose justification is nonexperiential.

Casullo 2003 - A Priori Justification, s.81.
 
 
 
Referenser
McKirahan 2011 - Philosophy before Socrates, kap.11.
 
 
2021-11-18